27/09/1627, 8

27/09/1627, 8

8 De Kleefse raden te Emmerik [Emmerich] verzoeken een samoreus met turf voor het garnizoen te Zevenaar en Isselburg en met brandstof voor de kanselarij naar Emmerik te mogen halen zonder betaling van licent.
HHM staan de uitvoer toe maar tegen betaling van 's lands rechten.