27/09/1627, 1

27/09/1627, 1

1 Op verzoek van Egmont van Richtericht, voormalig momber van het ambt Millen in het Land van Gulik, en van Leo van Richtericht, de huidige momber thans residerend in Gangelt, wordt sauvegarde verleend. Dit houdt echter niet in dat zij zijn ontheven van de betaling van de contributie aan de keurvorst van Brandenburg of de executie hiervan.