27/09/1627, 10

27/09/1627, 10

10 De dorpjes Kessel, Maren en Alem, dicht onder de schans Sint Andries, verzoeken tegen een lijst hun levensmiddelen uit de schans te halen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.