27/09/1627, 12

27/09/1627, 12

12 Gemeld wordt dat Carleton opnieuw vraagt om een besluit op zijn proposities.
HHM stellen een beslissing uit.