27/09/1627, 13

27/09/1627, 13

13 Ter Cuijlen bericht over een brief waarin Marquette aan Berckel antwoordt op diens conform de resolutie van 16 sept. geschreven brief. De Infanta verbaast zich over de gebeurtenissen in Roosendaal aangaande de retorsie. Marquette heeft echter een ander voorstel gedaan, dat haar niet onaangenaam is geweest en ook door de raden is goedgekeurd. Hij verzoekt een nieuwe conferentie.
HHM stellen een beslissing uit.