27/09/1627, 4

27/09/1627, 4

4 Een brief van resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 8 sept. behoeft geen resolutie.