27/09/1627, 5

27/09/1627, 5

5 De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij verzoeken de zaak van Jan Braem tegen de Groenlandse Compagnie af te handelen, omdat hun dit door de kanselier, stadhouder en rijksraden van Denemarken ernstig is aanbevolen.
HHM verzoeken het Hof van Holland de zaak af te sluiten, zonder de partijen verder uitstel te verlenen.