27/09/1627, 9

27/09/1627, 9

9 Namens de hertog van Holstein wordt opnieuw verzocht zevenduizend pond buskruit te mogen uitvoeren, aangezien de hertog de uitvoer van salpeter naar de Republiek toestaat.
HHM vragen hierover nader advies aan de RvS.