28/09/1627, 9

28/09/1627, 9

9 De volgende personen is tegen Bosch' licent - en voor de paarden volgens de hoogste lijst - uitvoer toegestaan: Aert Janssen Colff en Jan Aerts ieder twee merries naar Besoijen; Jan Pieters van Gelder, Philips Egberts, Adriaen Jacobs en Jan Adriaenssen ieder twee merries naar Meeuwen; Jan de Brouwer en Wouter Janssen ieder één merrie en vijf magere hoornbeesten naar Eethen; Pieter Boom, Jan Mertenssen Cool en Jacob Thonissen ieder vijf magere hoornbeesten naar Eethen en Jan Joosten twee merries en vier magere hoornbeesten naar Eethen; Willem Schout en Jan Hendrixen Boll zes magere beesten en Hendrick Bol één merrie naar Drongelen; Gysbert Barents, Roch Teunis, Cornelis Barents, Willem Everts, Michiel Gerrits, Geraert van Engelen, Simon Mertenssen, Jasper Janssen en Jan Gysberts ieder twee merries naar Aalburg in het Land van Heusden.