29/09/1627, 13

29/09/1627, 13

13 De president meldt dat Carleton in de zaak van kapitein Kerckhoff heeft geantwoord hem te zullen tevredenstellen. De ambassadeur is verder tevreden dat HHM hebben besloten zijn proposities aan Z.Exc. voor te leggen, waarvan hij in afwachting is. Wel verzoekt hij op andere, eerder ingediende punten een beslissing, speciaal de terugroeping van Jan Pieterssen Coenen. Ten slotte wil hij samen met de gedeputeerden van HHM de conferentie tussen de kooplieden inzake de tarra bijwonen.
HHM verzoeken de heren van Holland in de kwestie van Coenen hun besluit bekend te maken, opdat Carleton kan worden geantwoord, afwijzend of niet. De overige provincies hebben geen bezwaar hem tot de conferentie toe te laten maar de heren van Holland houden bedenkingen. HHM laten alsnog Vosbergen met raadsheer Asperen spreken aangaande de instructie voor het proces van Amboina [Ambon].