01/10/1627, 1

01/10/1627, 1

1 De RvS deelt een brief mee van Z.Exc. d.d. 25 sept. over het kanaal dat door de vijand wordt gegraven van fort Sint-Isabella naar de duinen en het fort dat daar wordt aangelegd.1
HHM laten de kil langs de paardenmarkt doorgraven tot aan Het Zwin en op de hoek van Cadzand een corps de garde aanleggen. De aanleg van een fort langs de paardenmarkt wordt in beraad gehouden.

1 Dit is het fort Sint-Paulus .