02/10/1627, 2

02/10/1627, 2

2 De abt van Scalia verzoekt een oorlogsschip voor zijn transport naar Engeland.
HHM zullen hiernaar bij de Admiraliteit te Rotterdam informeren.
Van de abt is een memorie gelezen tegen de resolutie van gisteren aangaande de kwestie van Baudewijn de Man en consorten. Hij beklaagt zich dat de Admiraliteit te Amsterdam zal onderzoeken of de commissie van de hertog van Savoye wel of niet geldig is. Hij wil dat de resolutie wordt aangepast, opdat de hoogheid van de hertog niet wordt aangetast.
In deze kwestie wordt niet de rechtsgeldigheid van de commissie onderzocht maar slechts of de ingezetenen van deze landen zodanige commissie mogen krijgen, overnemen of gebruiken. Toch wordt de memorie aan Antwerpen en Vosbergen gegeven voor nader onderzoek.