02/10/1627, 3

02/10/1627, 3

3 Naar aanleiding van het verzoek van Hendrick Gillis zal kolonel Pinsen worden geschreven de conform resolutie van 14 aug. aangevangen uitvoering van het vonnis tegen de erfgenamen van Elschaten te doen voortzetten. Indien dit eenvoudiger door het garnizoen van Emmerik [Emmerich] kan worden gedaan, dient hij met de commandant te spreken om enkele troepen erop uit te sturen.