02/10/1627, 8

02/10/1627, 8

8 De inwoners van het Land van Heusden, de heer van Outheusden en de inwoners van Baardwijk verzoeken gezamenlijk aanvulling van hun lijst met zout wegens de slachttijd.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.