02/10/1627, 14

02/10/1627, 14

14 In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland, Utrecht en Overijssel hun ossen liefst geheel en anders gedeeltelijk naar neutrale landen te mogen drijven.
HHM nemen nog geen besluit.