02/10/1627, 19

02/10/1627, 19

19 In de zaak Amboina [Ambon] wordt commissie verleend aan de gedelegeerde rechters en fiscaal Sille. Laatstgenoemde is gemachtigd een adjunct aan te nemen, die hem zal begeleiden bij de procesgang en in zijn absentie waarnemen aangaande de aanklacht tegen de aanwezige en nog te arriveren rechters van Amboina. Hiertoe moet de fiscaal de instructie en informatie gebruiken, die hem door de courtmeester of een andere gemachtigde zal worden gegeven. Met deze zal goede correspondentie worden onderhouden. De zaak zal volgens het geldende recht voor het Hof van Holland worden gevoerd maar zoveel mogelijk met minder lange termijnen dan gebruikelijk is.