04/10/1627, 1

04/10/1627, 1

1 Gedeputeerde Staten van Groningen berichten d.d. [19 sept.] de volgende punten:
I Zij hebben hun geld voor de waardgelders, legerlasten en Admiraliteiten gereed, maar zijn in afwachting van de decharge van de ontvanger voor betaling.
HHM gelasten Doublet het geld door zijn commiezen te laten innen.
II De wallen, contrescarpen, palissaden, wachthuizen, hutten en andere werken aan het fort Leerort zijn dusdanig vervallen dat dit niet meer verdedigbaar noch bewoonbaar is.
De RvS mag hierover besluiten.
III In Lingen zit een schipper uit Groningen vast die de gouverneur, ondanks het verdrag van de uitwisseling van gevangenen, niet wil vrijlaten.
Berckel en Ter Cuilen zullen hierover spreken met Marquette.