05/10/1627, 1

05/10/1627, 1

1 Op 29 sept. is besloten tot een conferentie te Roosendaal over de retorsie van beide kanten die vanwege de onbehoorlijke acties van de vijand in Twente is voorgenomen.
HHM verlenen hiertoe een algemene commissie aan Berckel, Ittersum en Ter Cuilen. Zij dienen zich echter te houden aan de bepalingen in de resolutie van 29 september.