05/10/1627, 2

05/10/1627, 2

2 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam melden dat de reders van verschillende haringbuizen in groten getale bij het College zijn gekomen. Na verzochte audiƫntie zijn de reders ook ter vergadering verschenen. Zij berichten dat de berichten over de grote equipage van de vijand in Duinkerke en Oostende blijven aanhouden. Deze is nu zover gevorderd dat zij ieder moment in zee kunnen lopen.
HHM schrijven de Admiraliteiten zo spoedig mogelijk al hun schepen inclusief de konvooischepen (behalve die bestemd voor de Wezer en de Elbe) naar de kust van Vlaanderen te sturen. Daar zullen zij onder de vlag van de commandeur dienen ter observatie van het uitvaren van de vijand en voor achtervolging van deze. De Rotterdamse Admiraliteit zal tevens worden geschreven iemand af te vaardigen om samen met de Admiraliteit in Zeeland alle daar liggende schepen op te eisen, van welke Admiraliteit deze ook zijn. Zij moeten een schip bij zich hebben met voorraden om eventuele tekorten aan te vullen.
Aangezien Jasper Lieffhebber bericht dat de twaalf schepen ter konvooi van de visserij door hun levensmiddelen heen zijn, zullen de afgevaardigden uit Rotterdam twee schepen met levensmiddelen onder konvooi van een oorlogsschip aan de commandeur aldaar zullen sturen voor distributie over de schepen. Een jacht wordt vooruit gestuurd om dit de schepen mee te delen, opdat zij daar zullen blijven. Tevens zal de Admiraliteiten van Rotterdam en Amsterdam worden geschreven om eveneens de vijf recent door de WIC aangeboden schepen uit te rusten ter konvooi van de visserij.
HHM delen de gedeputeerden van de Admiraliteit de resolutie ter naleving mee. Hun wordt beloofd dat zij binnen enkele weken 25.000 gld. betaald krijgen voor de levensmiddelen.
Eveneens zijn de reders van de haringbuizen binnengeroepen. Na bekendmaking van de resolutie zijn zij gelast, indien zij iets willen verklaren dit bij de Admiraliteit te doen. Deze behandelt de zeezaken en zal HHM hiervan op de hoogte stellen, zonder echter toe te staan dat de reders in zulke aantallen hier komen.