05/10/1627, 4

05/10/1627, 4

4 Jonkheer Philibert van Thuijl van Seroeskercke, heer van Thienhoven, en Jan Gijsbrechts de Vries, gecommitteerde raden ter Admiraliteit van Zeeland, verschijnen ter vergadering. Na overhandiging van hun credentiebrief van 30 sept. brengen zij de grote nood waarin de Admiraliteit in Zeeland verkeert ter sprake. Zij vragen hun quote te krijgen in de sinds het begin van deze oorlog geconsenteerde drie miljoen gulden subsidie.
HHM zullen de achterstallige provincies bezenden ter nakoming van hun consenten. Aangezien de opgelopen schuld van de Admiraliteiten niet meer door betaling van de subsidies kan worden gered, zal de RvS een petitie van 800.000 gld. doen ter ondersteuning van de Admiraliteiten. Daartoe zal hij morgen ter vergadering worden ontboden.