06/10/1627, 3

06/10/1627, 3

3 Joachimi bericht d.d. 28 sept. dat de koning in Portsmouth beslag heeft laten leggen op drie schepen van de VOC uit Oost-Indiƫ. De koning heeft op Joachmi's verzoek tot vrijlating gezegd het arrest te hebben gedaan, omdat in de Republiek geen recht wordt gedaan in de kwestie Amboina [Ambon].
HHM schrijven terug wat hier in die kwestie is ondernomen. Zij gelasten de ambassadeur ernstig aan te dringen de schepen te laten gaan. Ook zullen Rantwijck, Heemstede en Vosbergen hierover bij Carleton klagen en verzoeken of hij zijn koning wil schrijven opdat de schepen worden vrijgelaten.