07/10/1627, 3

07/10/1627, 3

3 Gemeld wordt dat de gedelegeerde rechters in de kwestie Amboina [Ambon] hun commissie zonder voorbehoud aanvaarden.