07/10/1627, 11

07/10/1627, 11

11 Herman Kraijvanger en Pieter van Santen, voormalig rechters van Amboina, hebben conform resolutie van HHM betaling van een jaar kostgeld à 300 gld. per jaar verzocht, evenals Laurens Marschalck heeft gekregen.
Na inzage van de vorig jaar genomen resolutie, waarin staat dat hun dit is gegeven op voorwaarde dat zij opgesloten blijven, stellen HHM een beslissing uit.