07/10/1627, 13

07/10/1627, 13

13 Het verzoek van David van der Heul om tot wederopzegging in Brielle te mogen blijven wonen, is afgewezen. Men blijft bij de eerdere concessie.