07/10/1627, 15

07/10/1627, 15

15 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 sept. behoeft geen resolutie.