08/10/1627, 4

08/10/1627, 4

4 HHM geven het verzoek van de huidige pachters van de konvooien en licenten een boom te plaatsen in Delfshaven op de plek waar deze tot dan toe gelegen heeft, voor advies aan de heren van Holland. Deze moeten hierover spreken met de heren van Delft.