08/10/1627, 6

08/10/1627, 6

6 De Generaliteitsrekenkamer adviseert de erfgenamen van vice-admiraal Moij Lambert behoorlijke genoegdoening te geven wegens diens diensten, verovering en vernieling van vijandelijke schepen en kapers.
HHM machtigen de Admiraliteit te Rotterdam hierover met de erfgenamen te overleggen om een zo gunstig mogelijke regeling te treffen. Niets dient echter te worden besloten zonder rapport aan HHM en een nader besluit.