08/10/1627, 10

08/10/1627, 10

10 Isaac Lus verzoekt conform de resolutie uit 1624 namens de Republiek naar Savoye te mogen worden gestuurd.
HHM wijzen dit af.