08/10/1627, 11

08/10/1627, 11

11 Fiscaal Kinschot adviseert d.d. 18 sept. op het hem op 26 aug. overhandigde rekest van de weduwe van Jan Calff. Indien de weduwe bezwaar zou maken cautie te stellen, op 13 aug. begroot op 5.000 gld., mag deze worden verlaagd tot 3.000 gld. Ook zou een vertrouwd persoon mogen worden aangesteld om met de suppliant de goederen van de gemeenschappelijke boedel te beschrijven.
HHM handhaven de resolutie van 13 augustus.