08/10/1627, 12

08/10/1627, 12

12 Van Santen, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de WIC nu weigert haar schepen uit te lenen omdat de Compagnie zelf met equipage bezig is. Aangezien de Noordse Compagnie schepen heeft, stelt Van Santen voor er daarvan twee te huren.
HHM stellen een besluit uit tot morgen.