08/10/1627, 16

08/10/1627, 16

16 Kapitein Quast schrijft uit Vlissingen over een grote equipage te Duinkerke.