08/10/1627, 5

08/10/1627, 5

5 Het verzoek van Susanna Eems de Bloiere begiftigd te worden met een vijfde deel van de rente op de Brabantse bede van haar ouders, is afgewezen omdat zij haar aandeel daarin al ontvangt.