08/10/1627, 8

08/10/1627, 8

8 De Directeurs van de Levantse handel verzoeken de magistraten van de respectieve steden te machtigen om een geschikt persoon het lastgeld te laten collecteren en aan hen te geven. Hiervan kunnen de onkosten voor de consuls worden betaald. Het lastgeld wordt door de Admiraliteiten niet goed geïnd.
HHM geven dit voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam .