08/10/1627, 9

08/10/1627, 9

9 Naar aanleiding van het verzoek van de heren van Holland verzoeken HHM Z.Exc. nogmaals per brief zijn reis naar 's- Gravenhage zoveel mogelijk te bespoedigen, omdat de vergadering van de Staten van Holland hiertoe bijeen blijft.