10/10/1627, 1

10/10/1627, 1

1 Het plakkaat over de bemanning, uitrusting, bewapening en het konvooi van de schepen die door de Straat van Gibraltar varen is vastgesteld.1 Vosbergen verklaart hiertoe echter geen last te hebben, zodat hij niet kan instemmen met uitvaardiging van het plakkaat.
Tevens verklaart hij geen last te hebben op het punt van hervatting van de handel, waartoe gisteren is besloten, zodat hij hierover evenmin kan besluiten.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boeck I, kol. 906-911.