11/10/1627, 1

11/10/1627, 1

1 De Staten van Utrecht committeren d.d. 26 april Adriaen Ploos, ridder, heer van Tienhoven als hun gedeputeerde ter Staten-Generaal.
HHM heten hem welkom.