11/10/1627, 2

11/10/1627, 2

2 Oosterwyck verschijnt ter vergadering en neemt afscheid van HHM, die hem daarop goede reis wensen. Hij krijgt last de hertog van Savoye te verzoeken HHM in de huidige situatie bij te staan, evenals eerder. De ambassadeur dient hiervoor echter niet van zijn reis af te wijken.