11/10/1627, 7

11/10/1627, 7

7 Naar aanleiding van het verzoek van Scalia wordt de Admiraliteit te Rotterdam geschreven hem met het eerste schip bij Margate aan land te zetten. Verder dient het College Hemkens te gelasten nadat hij Oosterwijck in Frankrijk aan land heeft gebracht, naar Gravesend te gaan om daar de vrouw van generaal Veer op te halen.