12/10/1627, 6

12/10/1627, 6

6 De ingezetenen van Steenbergen mogen op een binnenlands paspoort en die van het platteland aldaar tegen Bosch' licent zoveel slachtbeesten halen als zij voor hun eigen onderhoud nodig hebben.