12/10/1627, 8

12/10/1627, 8

8 De ingelanden en gebruikers van de dijk of polders van Doel [Beveren], Calloo, Sint Anna en Ketenisse klagen in hun rekest dat de heren van Zeeland inbreuk plegen op hun octrooi. Zij verzoeken om handhaving daarvan.
HHM vragen de Staten van Zeeland om informatie.