13/10/1627, 3

13/10/1627, 3

3 De Staten van Utrecht committeren Lubbert van Westrenen in de Generaliteitsrekenkamer .
HHM vragen de Rekenkamer om advies.