13/10/1627, 6

13/10/1627, 6

6 De Franse ambassadeur heeft via zijn secretaris twee berichten gestuurd. Ten eerste antwoordt hij op wat Noortwyck en Hertevelt hem volgens de resolutie van 11 okt. hebben meegedeeld. Gedurende het gesprek is gezegd dat het land de schade, die de Engelsen de Franse schepen zouden toebrengen, dient te vergoeden. In een tweede memorie bericht de ambassadeur dat in Rotterdam volk wordt geworven voor de Engelse koning en dat nog meer schepen uit Engeland bij Texel liggen om in te lopen. Hij verzoekt HHM de Admiraliteiten te gelasten al hun schepen daarnaartoe te sturen om de Engelsen te weren en de werving in Rotterdam te verbieden.
HHM nemen geen besluit.