13/10/1627, 7

13/10/1627, 7

7 Aangezien van de Franse wisselbrieven nog slechts 134.000 gld. is geaccepteerd, zodat vanwege de 200.000 gld. bestemd voor de Admiraliteiten nog 66.000 gld. resteert, zijn de heren van Holland en Zeeland verzocht het bedrag alsvolgt aan te vullen: Holland vier vijfde deel en Zeeland een vijfde. Het geld dient aan Doublet te worden gegeven, die het aan de Admiraliteiten zal uitkeren. Het geld zal met rente conform de termijn van de overige wisselbrieven worden vergoed. Indien deze vergoeding achterwege blijft, mag de 66.000 gld. worden ingehouden op de ordinaris en extraordinaris consenten.