14/10/1627, 2

14/10/1627, 2

2 Een vanuit het Poolse leger geschreven brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 16 sept. behoeft geen resolutie.