15/10/1627, 3

15/10/1627, 3

3 Fiscaal Sille is ter vergadering ontboden. Hij wordt gelast zo ijverig en goed mogelijk het proces tegen de rechters van Amboina [Ambon] voor te bereiden, om dit zo snel als mogelijk te beƫindigen. Hiertoe dient Sille de instructie van de courtmeester te Delft te gebruiken en wat verder nog nodig is en is hem commissie gegeven.
HHM gaan tevens akkoord dat de gedelegeerde rechters Rosa als griffier in hun zaak zullen gebruiken. Indien nodig wordt hem daartoe commissie gegeven. Deurwaarders en boden mogen zij bij voorvallende gelegenheid gebruiken.