16/10/1627, 2

16/10/1627, 2

2 De Gedeputeerde Staten van Friesland berichten d.d. Leeuwarden 2/12 okt. dat hun aandeel in het geld voor de waardgelders gereed ligt en aan de commies van Doublet zal worden betaald.
HHM laten de RvS de afdanking van de waardgelders regelen, waarvoor een of twee dagen tevoren een algemene monstering moet worden gehouden.