16/10/1627, 8

16/10/1627, 8

8 Een voor Oostende geschreven brief van luitenant-admiraal Dorp d.d. 8 okt. behoeft geen besluit.