20/10/1627, 15

20/10/1627, 15

15 Fiscaal Sille vraagt om de stukken inzake Amboina [Ambon] opdat hij daarmee zijn rechtsvordering kan opstellen.
HHM geven hem de proposities en klachten van de ambassadeur van Engeland over de rechters van Amboina, alsmede het onderzoek op grond waarvan deze rechters de Engelsen hebben veroordeeld en geëxecuteerd. Ook krijgt Sille de informatie die HHM zowel hier te lande als in Oost-Indië hebben laten inwinnen. Aan de gedelegeerde rechters in deze kwestie zal worden gemeld dat deze stukken onder HHM berusten.