20/10/1627, 18

20/10/1627, 18

18 Jacobus Revius, predikant te Deventer, ontvangt 50 gld. voor de dedicatie van zijn boek Belgicarum ecclesiarum doctrina et ordo.1

1 Dit werk verscheen in 1627 te Harderwijk bij Nicolaus à Wieringen en bij Sebastiaen Wermbouts te Deventer onder de titel Belgicarum ecclesiarum doctrina & ordo. Hoc est Confessio, Catechesis, Liturgia, Canones ecclesiastici, graece & latine. De Griekse vertaling werd geleverd door Friedrich Sylburg .