21/10/1627, 1

21/10/1627, 1

1 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft dat Stakenbroeck, gouverneur van Grave, twee ponten en een paatschip van de Nijmeegse burger Daem Hendrixen uit Terheijden heeft laten halen omdat deze daar enkele goederen loste. De gouverneur wil de rechtspraak hierover tot zich trekken ondanks het feit dat Hendrixen er een paspoort voor had.
HHM gelasten Stakenbroeck de zaak aan de rechtspraak van de Admiraliteit te Rotterdam over te laten en intussen de schepen en goederen vrij te geven.